060 723 7858 mitakademija@gmail.com

Kurs Neuromarketinga

Kurs Neuromarketinga

Kurs Neuromarketinga zasnovan je na novim naučnim istraživanjima u oblasti ponašanja i reagovanja kupaca robe i usluga u oblasti online i klasičnog marketinga. Ova istraživanja objasniće polaznicima ovog stručnog usavršavanja da razumeju šta se dešava u glavi kupca, tok misli kupca kao i kako da odgovore u prodaji na svaku moguću/poznatu reakciju, ponašanje, stav, emociju i odluku kupca. 
Poznavanje ovih najnovijih istraživanja omogućiće marketing stručnjacima ali i svima onima koji se bave marketingom, reklamiranjem, trgovinom, prodajom robe i usluga u svojim malim, srednjim i velikim biznisima da na najsavremeniji način pristupe svojim stalnim ali i budućim kupcima i tako povećaju prihode za preko 50%. 
 
Kompanijama uglavnom nije teško da prate šta potrošači kupuju, ali zato teže razumeju zašto baš to kupuju. Emocije i racio utiču na odluku o kupovini, te su naučnici počeli povezivati neuronauku, istraživanja neurosistema i mozga sa prodajom i marketingom. Ova nova i dinamična interdisciplinarna oblast se zove neuromarketing. U njoj se tumače psihološka i neurofiziološka saznanja koja su važna za marketing. Potrošači uglavnom s lakoćom umeju da izraze svoje preference, šta žele, šta im se dopada, čak i koliko će platiti za neki proizvod. Ali ne umeju tako lako da izraze odakle te preference dolaze, kako i kada na njih utiču faktori kao što je raspored u izlogu, boje, zvukovi ili brendovi. Neuromarketing pomaže da se razumeju skriveni elementi procesa odlučivanja. Istraživači koriste funkcionalnu magnetnu rezonancu (fMRI), elektroencefalografiju (EEG) i senzore za merenje promene u fiziološkom stanju čoveka kako bi saznali reakciju potrošača, njihove kognitivne i afektivne odgovore na određene marketinške aktivnosti i način donošenja odluke pri kupovini. Kompanije koje imaju potrebu za predviđanjem budućeg ponašanja potrošača već ulažu velike resurse u najsavremenije laboratorije, istraživačko osoblje ili partnerstva sa velikim brojem Univerziteta. Među njima su Google, CBS, Frito-Lay, a stotine drugih kompanija aktivno koristi usluge rastućeg broja neuromarketing konsultanstkih i istraživačkih kuća.
 
Kurs traje dve nedelje i to dva dana nedeljno po 3 sata (4 školska časa), što daje ukupno 16 školskih časova. 
Kurs je sertifikovan i licenciran od strane izraelskog Customer Cervice Center Tel Aviv i američkog York univerziteta.
 
Supervizor kursa je Prof. dr Rivka Ben Simchon
Predavač na kursu Prof. Željko Stanojević

Za više informacije pozovite na

+381 60 723 78 58